Yaşlılık Maaşı Nedir Nasıl Alınır

Yaşlılık Maaşı Nedir Nasıl Alınır- Devlet tarafından yaşlanmış ve artık çalışma imkânı bulamayan bu kişilere bakmakla yükümlü olan kimselerin bulunmadığı durumlarda yaşlı kimselere bağlanan aylığa yaşlılık maaşı adı verilmektedir. Bu maaş muhtaçlık maaşı olarak da bilinmektedir. Bu maaşlın devlette ki literatürü SSK/SGK65 yaş aylığıdır.

Kişilerin bu maaştan yararlanabilmeleri için az da olsa bir gelirlerinin olması ve muhtaç durumuna düşmemeleri için 65 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu maaştan faydalanılabilmesi için kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamaları gerekir. Bu şartları sağlayan ve düşük gelire sahip olan kimseler yaşlılık maaşı için ikametlerinin bağlı bulunduğu defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Kişiler başvurularını yaptıktan sonra 65 yaş aylığı sorgulama işlemlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü internet adresinden yapabilmektedirler. Kişiler böylece 65 yaş aylıklarının bağlanıp bağlanmadığını ya da hangi aşamada olduğunu öğrenebilirler. Yeni çıkan yasaya göre kişilerin 65 yaş aylığı alabilmeleri bazı koşullara bağlanmıştır. Bu koşullar:

  • Maaş almak isteyen kişinin 65 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
  • Maaş almak isteyen kişinin herhangi bir kurumdan maaş almaması gerekmektedir.
  • Maaş alacak kişinin çalışamıyor durumda olması gerekmektedir.
  • Maaş alacak kişinin muhtaç durumda olması gerekir.

Kişilerin muhtaç durumda olmasından kasıt muhtaçlık sınırının altında bir gelire sahip olmalarıdır. Muhtaçlık sınırı şöyle belirlenmektedir: 65 yaşını tamamlamış olan kimsenin yaşadığı evdeki toplam gelirinin kendiside dahil olmak üzere evdeki kişi sayısına bölünmesi ile muhtaçlık sınırı belirlenmektedir. Bir diğer yöntemde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu ile elde edilen muhtaçlık sınırıdır. Kişinin yaşadığı evdeki kişi sayısı başına düşen kişi başı ortalama gelir bu oranların altında ise 65 yaşını tamamlamış olan kimseye yaşlılık maaşı bağlanmaktadır. Memur aylık katsayısının yükselmesi durumunda ise kişilerin 65 yaş aylıkları kesilebilmektedir. Devletin bakıma ihtiyacı olan ve geliri düşük olan kişiler sağlamış olduğu bu maaş en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına ödenen maaştır. Maaş miktarları her yıl verilere göre yeniden hesaplanmakta maaşa oranlara göre düzenlemeler getirilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*