Varlık Yönetim Şirketleri Ne İş Yapar?

Varlık Yönetim Şirketleri Ne İş Yapar – Ülkemizde ilki 2004 yılında kurulmuş olan 13 tane varlık yönetim şirketi mevcuttur. Bu firmalar Bankaların ellerindeki batık kredileri devralarak tahsil etmek üzerine çalışmaktadırlar. BDDK’nın sitesinde görebileceğimiz bu firmalar, Anadolu Varlık, Atlas Varlık, Bebek Varlık, Destek Varlık, Efes Varlık, Final Varlık,  Güven Varlık, İstanbul Varlık, Mega Varlık, Rct Varlık, Sümer Varlık, Turkasset Varlık, Vara Varlık Yönetim olarak bilinmektedir. Tamamı Anonim şirket olan bu firmaların bazıları Bankaların yan firmalarıyken bazıları da farklı sektörlerden bu alana yatırım yapan firmalardır. Bankaların ellerinde bulunan ve artık tahsil etmekten umudu kestikleri alacaklarını daha alt rayiçten satın alarak, borçlu müşterilerden tahsilat yapmaya çalışmaktadırlar. Bu firmaların çoğu yabancı yatırımcılara aittir.

Bankalar bilançolarını arttırma hedefiyle yıllar içerisinde tahsil edemedikleri borçları %15 – %20 oranlarla bu firmalara satmaktadırlar. Yani bir banka faiziyle 100 lira olmuş bir alacağını 15 lira gibi bir fiyata bu kuruma satmaktadır. İlgili kurum müşteriyi arayarak bir uzlaşma yoluna gitmeye çalışmakta ve mevcut borcunun altında rakamlarla borçlu müşteriyi bu borcunu kapatmaya ikna etmeye uğraşmaktadır. Bu kurumlara devredilen borçlar Bankaların takibe dönüşme oranlarından düştüğü için takibe giren sayısındaki net rakamlar konusunda yanıltıcı veriler ortaya çıkmaktadır.

Yasalarda çok açık bir hüküm olarak geçen şahsi borçların sadece borçlu ve alacaklı arasında kalacağı kanuna rağmen, bankaların Avukatları tarafından bolca taciz edilen borçlular, bu borçlarının bir de üçüncü bir firmaya devredilmesiyle bu firmaların kanunsuz bir iş yapıyor olma ihtimalleri üzerinde duruyorlar. Bu firmaların oldukça rahatsız edici boyutta müşteriyi taciz ettiği vakalar görülse de bazı firmaların da işlerini düzgün yaptıkları tartışılmaz. Bankalardan çok ucuza aldıkları borçların aldıkları rakamın biraz üstüne ve sizin borcunuzun altına tahsil ediliyor olması hem sizi, hem bankaları, hem de bu finans kurumlarını memnun edecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu bir ödeme yaptığınızda, bu ödemenin borcunuzdan düşeceğine emin olmanız gerektiği hususudur. Zira ülkemizde yeni faaliyet gösteren bu firmaların tam yetkiyle ve kanuni bir şekilde bu işi yaptıklarıyla ilgili kafalarda hala soru işaretleri var.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*