Tarım Kredisi Nasıl Alınır? Faiz Oranları ve Bankalar

Tarım Kredisi Nasıl Alınır? Faiz Oranları ve Bankalar-Tarım işiyle uğraşan vatandaşlar için özel olarak hazırlanmış kredi paketleri tarım kredileri verilmektedir. Bir çok banka tarafından verilen tarım kredisini bu yazımızda detaylı olarak anlatacağız. Öncelikle tarım kredisi faiz oranları diğer kredilere göre daha uygun olmakla beraber bazı kredileri hibe olarak verilmektedir. Uygun faiz oranları ile verilen kredileri bankalar ve tarım kooperatifleri vermektedir. Tarım kredi alabilmeniz için öncelikle tarım işinde çalıştığını ve bunu resmi olarak ispatlamanız lazım.

1. Tarım Kredisi Veren Bankalar

1.1 Tarım Kredi Kooperatifleri

Tarım kredilerini sadece bankalar vermemekte aynı zaman Tarım Kredi kooperatifleri de kredi vermektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerine üye çiftçiler Kooperatiflerden hem kredi alabilir, hemde ihtiyaçlarını alarak bir kaç ay sonra ödeyebilirler. Örneğin Tarım Kredi Kooperatiflerinden alacağınız mazotu 5-6 ay sonra ödeyebilirsiniz. Ayırca üyelerine kredi imkanı da sağlamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen krediler şu şekildedir.

 • Kısa vadeli işletme kredileri (Tarımsal işletmelere her türlü ihtiyaçları için 1 yıl vadeli krediler
 • Genel İhtiyaç kredileri (O yılın ürün ücretinden ödenmek şartı ile en fazla 1 yıllık kredi)
 • Tohumluk Kredileri (Ayni olarak verilir ve 1 yıl vadelidir.)
 • Kimyevi gübre kredileri (Ayni olarak verilir)
 • Hayvancılık İşletme kredileri (Her türlü havyancılık işi ile uğraşan kişilere verilir.)
 • Tarımsal İlaç Kredileri (Ayni olarak verilmektedir.)
 • Akaryakıt Kredileri (Ayni olarak karşılanmaktadır.)

Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi almak için kefil göstermeniz gerkmekte,  Kredi Kooperatifi yüksek kredi almanız halinde 20.000 TL civarında ki kredilere sizden teminat veya uygun görülmesi halinde bir kaç kişinin kefaleti ile kredi alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri faiz oranları bankalara göre çok uygun olup %0 ile %7.5  yıllık faizle kredi alabilirsiniz. Ödemeler yıllık olarak yapılmaktadır.

1.2 Ziraat Bankası Tarım Kredisi

Ziraat Bankası tarafından verilen krediler bütün çiftçileri kapsamaktadır. Devlet Destekli Tarım kredisi veren Ziraat bankası Tarım kredileri uygun faiz oranları ile uygun ödeme yöntemleri ile finansman sağlamaktadır. Ziraat bankası tarım kredileri aşağıda ki gibidir.

1.2.1 Seracılık Kredileri

Ziraat Bankası devlet bankası olması münasebetiyle çiftçilere ciddi bir kredi imkanı vermektedir. Bu kredilerinden seracılık kredileri, seracılık işi ile uğraşan işletmeler ve çiftçilere verilmektedir. Seracılık kredisi almanız için öncelikle en az 1 dekarlık seranızın olması ve Bakanlık sistemi tarafından oluşturulan Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS)  kayıtlı olmak gerekli, Hazırladıkları fizibilete raporlarını Bakanlık müdürlüklerine onaylatmaları halinde yeni kuracakları Sera için Ziraat Bankası tarafında seracılık kredisi alınabilir. Krediyi Yatırım ve İşletme giderleri alanında alabilir, yani ya yatırım kredisi alacaksınız yada İşletme kredisi alacaksınız.  Seracılık Kredisine başvuru yapmanız için öncelikle projenizi, fizibilite raporlarınızı hazırlamanız ve onayladıktan sonra gerekli evraklarınızı alarak Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

1.2.2  İyi Tarım Uygulamaları Kredileri

Ziraat Bankası Tarımın daha iyi yapılması için ve bunun için gerekli finansman ihtiyacını İyi Tarım Kredileri adında vererek çiftçilerin kalkınması amaçlamaktadır. Aynı zamanda Ziraat Bankası tarımında yapılırken “iyi tarım uygulamaları” yönetmeliğine göre doğal tarım yapan gerçek ve tüzel kişilere finansman desteği sunmaktadır. Doğal kaynakların korunması amacıyla verilen bu krediyi almak için iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal faaliyette bulunan/bulunacak olan veya bu işte yetkili kuruluşlarla sözleşme imzalayan üreticilerine verilmektedir. İki tür kredi bulunmaktadır bu kredilerden biri Yatırım kredisi diğer ise İşletme kredisidir. Gerekli işlemleri ve başvuruları Ziraat Bankası Şubelerinden yapabilirsiniz.

1.2.3 Organik Tarım Kredileri

Organik tarım yapan yani Organik tarım kanunu ve yönetmeliğe göre üretim yapan üreticilere verilmektedir.  Sadece üreticileri değil aynı zamanda Organik Ürünü toplayan,işleyen pazarlayan gerçek ve tüzel kişilere de verilmektedir. Organik tarım işlemiyle üretim yapan çiftçilere verilen bu kredi için, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeleri Ziraat Bankasına götürmeleri halinde Yatırım kredisi veya İşletme kredisi çok uygun faiz oranları ve ödeme yöntemleri ile alabilirler.

1.2.4 Sulama Kredileri

Ziraat Bankası tarafından verilen tarım kredileri türlerinden biride Sulama kredileridir. Sulama kredisi için modern basınçlı sistemleri kullanmanız halinde size verilir. yani Damlama yöntemi ile sulama, Yağmurlama veya mikro sistemleri kurmanız halinde Gerçek ve Tüzel kişilere verebilirsiniz. yani bireysel ve kurumsal işletmelere kredi imkanı sağlamaktadır. Bu kredi türü sadece  yatırım ihtiyacınız için verilen kredi türüdür. Sulama sistemi kuracaksınız ancak finansman eksikliğiniz var. Finansman ihtiyacınızı ziraat bankasına giderek projenizi sunarak gerekli finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

1.2.5 Tarım Makinaları kredileri

Ziraat bankası tarım  makinaları kredileri ile ihtiyacınız olan Traktör kredisi, Biçerdöver kredisi, ve Tarımsal mekanizasyon kredileri ile finansman ihtiyacınızı  karşılayabilirsiniz.

1.2.5.1 Traktör Kredisi

Ziraat Bankası Traktör kredileri paketi ile sıfır ve ikinci el traktör alımlarında kredi imkanı sunuyor. Tarım için alacağınız traktörünüzü 3,6 ve 12 aylık geri ödeme yöntemleri ile uygun krediyi alabilirsiniz. Faizler değişken ve sabit olmak üzeride değişmektedir. Yeni Traktörlerinin %75’ine kadar kredi imkanı veriliyor. yani Traktörün %75’ni kredi ile alabilirsiniz. İkinci el Traktör kredisinde ise 5 yıl şartı aranmakta, traktörün 5 yaşını aşmamış olması lazım. İkinci el Traktör kredisinde kasko değerinin %75 verilmektedir.

1.2.5.2 Biçerdöver Kredisi

Biçer döver almak isteyen çiftçilere zirai kredilendirme belgesi olması halinde alacağı yeni ve kullanılmamış biçerdöver alımlarınızda faturanın %75 değerinde yani değerinin %75’ni Ziraat bankasında uygun faizle ve 3,6 ve 12 ay geri ödeme alternatifleri kredi kullanabilirsiniz. Krediler sabit veya değişken olabilir başvuru esnasında bunu belirtmelisiniz.

1.2.5.3 Tarımsal Mekanizasyon Kredisi

Zirai tarım alet alımlarında Ziraat bankası yine çiftçileri yalnız bırakmıyor ve bu kapsamda finansman desteği sunmaktadır. Makinanın %75’ne kadar tutarını Ziraat Bankasında kredi kullanarak alabilirsiniz. ödeme yöntemleri 3,6 ve 12 ayda bir şeklinde geri ödemleri siz kendiniz seçebilirsiniz.

1.2.6 Hasat ve Pazarlama Kredisi

Ziraat bankası Tarım kredileri kapsamında çiftçilerin bütün ihtiyaçlarını karşılamada finansman desteği sunmaktadır. bu desteklerden biride hasat ve pazarlama kredisidir. hasat ve pazarlama döneminde ihtiyacınız olan finansmanı bireysel ve ticari olarak ziraat bankasından alabilirsiniz.

1.2.7 Arazi Alım kredisi

Yeni alacağınız tarla için gerekli finansman ihtiyacı yine ziraat bankasında alabilirsiniz, bir tarla, bahçe veya bağ mı alacaksınız eğer paranız yeterli gelmiyorsa en yakın ziraat şubesine giderek başvurmanız halinde banka size kredi verecektir.

1.2.8 Tohum Fide ve Fidan üretim kredileri

Üretimi arttırmak için sertifikasyon sistemi dahilinde üretim yapan, tohum, fidan ve fide üretimi yapan kuruluşlara verilmektedir. Bu kredi ile bütün üretim giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

1.2.9 Yem Bitkisi Üretimi

Türkiye’de yem bitkisi üretimi az olduğundan dolayı Ziraat bankası yem bitkisi üretimi yapan en az 10 dekar alanda  üretim bitkisi üretimi yapmanız lazım.  başvurunuzu ziraat bankası şubelerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi için Gerekli Belgeler

Bireysel kredileri için;

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Ticari İşletmeler için;

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

2. TEB Bankası Tarım Kredileri

TEB bankası Tarım kredisi paketi ile çiftçi müşterilerine tarım kredisi imkanı sunmaktadır. TEB Bank tarım kredileri kapsamında İşletme Kredisi Yatırım Kredisi ve Tarım Girişimcileri için kredisi vermektedir.

2.1 Tarım İşletme Kredisi

İşletme kredileri kapsamında tarımsal işi ile uğraşan bankalara İşletme kredisi almaktadır. İşletme kredisi kapsamında aşağıda ki krediler verilmektedir.

 • Hasat Kredisi
 • Tarımsal BCH Kredisi
 • Organik Tarım Kredisi
 • İyi Tarım Uygulamaları Kredisi
 • Sözleşmeli Üretim Kredisi
 • Tarımsal Gelir Kredisi
 • Arıcılık Kredisi
 • Süt ve Hayvancılık Kredisi
 • besicilik kredisi
 • Süt ürünleri kredisi
 • Tavukçuluk kredisi

imkanları ile TEB Bankası İşletme kredisini kullanbilirsiniz, Uygun faiz oranları ile verilen krediye başvuru için en Yakın TEB şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

2.2 TEB Yatırım Kredileri

TEB Bankası tarafından Tarım kredileri kapsamında yatırım yapan gerçek ve tüzel kişilere tarım kredi vermektedir. Bu krediler aşağıda ki gibidir.

 • Tarımsal Proje Kredisi
 • IPARD Kredi niyet Mektubu
 • Süt Hayvancılığı kredisi

kredi ürünleri ile yatırımlarınıza gerekli finansman ihtiyaçlarını TEB Bankasında karşılayabilirsiniz.

 

2.3 Tarım Girişimcileri Kredileri

TEB Bank tarım  girişimcileri içinde kredi imkanı sağlamaktadır. Girişminiz için gerekli olan finansman ihtiyacınızı TEB Tarım girişimcileri kredilerinden alabilirsiniz. Girişimi kredisi için işletmenizin yaşının 1 yıl olmadan önce başvurmanız gerekmektedir. TEB bankası 50.000 Tl’ye kadar teminatsız, 100.000 tl’ye kadar da teminatlı kredisi vermektedir. Kredi alabilmeniz için girişim projenizin olması lazım bu proje göre kredi verilmektedir. ödeme yöntemleri 3-6-9-12 ayda bir geri ödenme seçenekleri ile girişiminiz için gerekli olan finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

 

Bu bankaların yanı sıra,

 • Denizbank
 • Finansbank
 • Yapı kredi Bankası
 • Garanti Bankası
 • Vakıfbank
 • Fibabanka
 • Şekerbank
 • Akbank
 • İş Bankası

Bankaları da tarım kredisi vermektedir. Tarım kedisi nasıl alınır sorusuna ise, Önce sizin çiftçilikle uğraştığınızı kanıtlamanız lazım, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ye kayıt olmanız lazım, Yeni her kredi türüne göre kredi gerekli evrakları da belirtmeniz lazım, bazı kredileri proje gerekirken bazılarında ise yetki belgesi istenmektedir. Tarım kredisinin en avantajlı yöntemlerinden biri de Uygun faiz oranları ile kredi verilmesidir. Hem geri ödemesi 3-6-9-12 ayda bir geri ödeme seçenekleri ile belirleyebileceğiniz gibi yani size uygun aralığı kendiniz seçiyorsunuz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*