Ölen Kişinin Kredi Borcu Silinir mi ?

Bir birey tarafından kredi alındıktan sonra banka geri ödemeyi belli vadeler şeklinde kabul etmektedir. Bazı vadeler 10 yıl kadar uzun vadeler dahi olabilir. Bu süre içinde borçlunun ölmesi durumunda ne olacağı ise çok sık rastladığımız sorular arasında yer almaktadır. Henüz kredi borcu bitmemiş olan bir borçlunun ölmüş olması durumunda ne olacağı genel şartlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Ölen kişinin kredi borcunun ne olacağını kredi için hayat sigortasının yapılıp, yapılmamış olduğu, mirasçılarının mirası kabul edip, etmemesi önemli bir etkeni oluşturmaktadır.

kredi-hayat-sigortasi

Kredi Hayat Sigortası Yapılmışsa

Borçlu krediyi alırken kredi hayat sigortası yaptırmışsa, borçlunun ölmesi durumunda tüm borçlar sigorta şirketine devrolacaktır. Ancak kredi hayat sigortasının yaptırılmamış olması borçların mirasçılara devrolacağını göstermektedir.

Kredi hayat sigortası yaptırmayı genel olarak bankalar şart koşmaktadır. Çünkü kendilerini güvence altında hissetmek isterler. Ancak sigorta şirketinin ölüme itiraz etme hakkı da bulunmaktadır. Şöyle ki ölüm doğal bir ölüm değilse ve şüpheli bir ölümse, sigorta şirketi ölüme itiraz edebilir. Ölüme itiraz edilmesi durumunda otopsi yapılarak kesin bir sonuç verilecektir.

Ölümün sigorta şirketinin iddia ettiği biçimde şüpheli olması durumunda kredi borçları aynı şekilde mirasçılara devir olacaktır.

kredi-miras-durumu

Borçlar Mirasçılara Devir Olmuşsa

Borçların mirasçılara devrolması için ya borçlunun hayat sigortası yaptırmamış olması gerekmektedir. Ya da ölümün şüpheli olması gerekmektedir. Böyle durumlarda borç mirasçılara kalacaktır.

Ancak mirasçıların mirası reddetme hakkı bulunmaktadır. Mirasın reddedilmesiyle birlikte borçlar reddedilecek ve mirasçıların üzerinden sorumluluğu kalkacaktır. Ancak reddi miras durumunda borçların mirasçılara devir olmadığı gibi ölen kişinin mirası varsa bunları da reddetmiş sayılacaklardır. Miras varsa da borcun telafisi için borç alacaklıya bırakılacaktır.

krediye-kefil-olmak

Kredinin Kefili Bulunuyorsa

Borçları mirasçıların reddetmesinden sonra normalde borç için yapılacak her hangi bir şey bulunmamaktadır. Ancak kredinin bir kefili bulunuyorsa, borcu mirasçıların reddetmesinden sonra borç kefile kalacaktır. Kefilin hiçbir şekilde borcu reddetme hakkı bulunmamaktadır.

Borçlu kişinin ölmesi halinde hayat sigortası yoksa mirasçılar mirası reddetmişse o halde borç kefile devir olacaktır. Borcun kefile devir olmasıyla birlikte borcu ödemekten yükümlü olan kişi de kefil olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*