Kredi Yapılandırma

KREDİ YAPILANDIRMA-Son dönemlerde yaygınlaşan acil nakit ihtiyaçlarında kredi kullanımı kişilerin acil nakit ihtiyaçlarında bankaların sunduğu uygun kredi seçenekleri ile daha da yaygınlaştırmıştır. Kredi seçeneklerinde bankalarca müşterilere sağlana olanaklar kişilerin kredi kullanımlarında daha çeşitli kullanım alanlarına neden olmuşlardır. Kişilerin bireysel ihtiyaçlarında karşı karşıya kaldıkları acil nakit ihtiyaçları uygun kredi olanakları ile bankalarca sağlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda kişiler almış oldukları kredilerin geri ödemelerinde bazen aksaklıklar yaşabilmektedirler. Kişilerin yaşadıkları bu aksaklıklar borçlarının ödenmesinde sürekli ya da aralıklı olarak problemler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum süreklilik arz ettiğinde müşteriler açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bankalarda geri ödemelerde yaşanan sorunlar kişilerin kredi notunu olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bankalar müşterilerinden borçlarını tahsil edemediğinde bu bankalar için olumlu bir durum değildir. Kişilerin artan kredi borçlarının kapatılmasında bankalarca kişilere çeşitli imkânlar sunulmaktadır. Biriken kredi borçlarının ödenmesinde yapılandırma işlemleri uygulanarak kişilerin borçlarını yeniden yapılandırılmış eşit taksitlerle geri ödeyebilme imkânına sahip olabilirler.

 

Kredi yapılandırma işlemlerinde kişilerin kredi borçları yeni kredi faizleri üzerinden yeniden yapılandırılarak vadelere bölünür. Kişiler yeniden yapılandırılmış borç taksitlerini düzenli ödeyerek borçlarını kapatabilirler. Kredi borçlarının ödenmesinde kredi yapılandırma seçenekleri arasında borç transferi işlemleri de yer alır. Borç transferi işlemlerine refinansman işlemleri adı da verilmektedir.  Kredi yapılandırma işlemleri bankalarca kar edebilecekleri bir durumdur. Çünkü borç yapılandırmalarında bankalar zaten belli bir faiz oranı uygulamış oldukları borçlara yeniden taksitlendirme işlemlerinde yeniden faiz oranları uygularlar ve bu bankalar için bir kar nedenidir.

Kredi yapılandırma

Kişiler kredi borçlarının ödemelerini bankalarla görüşme sağlayıp yeniden yapılandırma şeklinde yapabilecekleri gibi borç transferi şeklide de yapabilirler. Borç transferi kişilerin kredi borçları için başka bir bankadan kredi alarak borçlarını yeni bankadan aldıkları kredi ile banka üzerinden havale ile kapatmaları ve bankalardan aldıkları yeni kredilerin taksitlerini ödemeleri şeklinde gerçekleşir. Kişilerin borç ödemelerinde borç transferi işlemlerini kullanmaları yeniden yapılandırmada bankaların uygulayacakları yeniden faiz oranlarından kişilerin kurtulmasını sağladığı için tercih edilen bir durumdur. Çünkü bankalar yeniden yapılandırma işlemlerinde yüksek faiz uygulayabilmektedirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*