KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

2017 yılı itibari ile İşkur ve belediye, yerel kanalı ile eğitim almak isteyen birçok girişimcinin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi başvuru formu hakkında, aynı zamanda girişimcilik kursları ile ilgili sınav ve mülakat sorularının nelerden oluştuğuna dair girişimcilerin belirli araştırmalar yaptıkları biliniyor. Kosgeb tarafından verilen uygulamalı girişimcilik kurslarının ne amaçla yapıldığı ya da bu tür kursların girişimcilere ne gibi faydalarının olduğu konusunda birçok bilgi söz konusudur.

Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin girişimciler üzerinde oldukça büyük faydaları var. Daha önce herhangi bir girişimcilik eğitimi almayan kişilerin bu eğitimler ile ticaret alanında büyük başarılar kazanması kaçınılmazdır. Kosgeb’in vermiş olduğu uygulamalı girişimcilik eğitiminde kurs alabilecek kişiler için yaş sınırı alt sınır olarak 18 ve üst sınır olarak herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Aynı zamanda ilkokul mezunlarına dahi bu eğitim verilebiliyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uygulamalı girişimcilik eğitim başvuruları için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu eğitime katılmak isteyen girişimcilerin öncelikle tüm il ve ilçelerde bulunan Kosgeb kursları, İşkur Kosgeb birimleri, üniversiteler ve belediyelere başvuru yaparak gerekli adımı atabiliyorlar. Her girişimci bulunduğu ildeki bu kurumlara başvuru yapabiliyorlar. Bu kurumlardan herhangi birine başvuru yapmak uygulamalı girişimcilik eğitimi almak için yeterlidir. Ancak daha kısa sonuçlar almak isteyen girişimcilerin her biri farklı yerlere başvuru yaparlarsa en kısa sürede başvuruları değerlendirilebiliyor.

Buna göre çalışmayan girişimcilerin alacakları kurs başvurularını Kosgeb birimlerine, öğrencilerin üniversitelere, işsiz kişilerin de İşkur bürolarına başvuru yapmaları daha etik olarak kabul ediliyor. Kendi işletmesini kurma hayali taşıyan girişimcilerin bu hedefine ulaşabilmesi için yapılan başvurular neticesinde belirli mülakatlar yapılıyor. Bu mülakatlara verilen isim yeterlilik sınavıdır. Yeterlilik sınavında başarı gösteren girişimciler uygulamalı girişimcilik eğitimlerine yaptıkları başvuru kabul edilerek gerekli eğitimleri almak için yeterli şartları taşıdıklarını belgelemiş oluyorlar.

Sınav ile ilgili mülakat soruları Kosgeb’in resmi internet sitesinde girişimcilerin bilgisine sunuluyor. Aynı zamanda tüm memleket genelinde programlanmış olan kursların iletişim, adres bilgileri de kosgeb resmi internet sitesinde yer alarak girişimcilere gerekli bilgiler veriliyor. Eğer ki uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak isteyen girişimci adaylarının bulundukları illerde herhangi bir eğitim programı tertiplenmemiş ise girişimci adaylarının başvuruları ile çevre illerdeki eğitimlere katılmaları mümkündür.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile ilgili kurslar genellikle büyük şehirlerde kurslara yoğun ilgi gösterilen yerlerde yerine getiriliyor. Girişimcilik eğitimi ile ilgili görevli memurlar girişimcilerin kurmak istedikleri işlerin ne olduğunu ve kurmak istedikleri işleri ne zaman hayata geçireceklerine dair bir ön görüşme yapıyorlar. Yapılan bu görüşmeler neticesinde elde edilen veriler ile girişimci adayların vermiş olduğu bilgilere göre görevli memurlar öncelik listesi oluşturuyorlar. Ancak uzmanların yapmış oldukları öneriler arasında girişimci adaylarının daha az nüfuslu ve başvuruların daha az olduğu yerlere başvurmalarıdır. Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde sıra alma sistemi ile çalışıldığından girişimcilere gelecek sıra epey zaman alıyor.

 Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik Kursunun Özellikleri Nelerdir?

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri genellikle sınıf konferans salonları ile atölyelerde kosgeb uzmanları ya da işletme bölümü mezunları tarafından verilen bir eğitim sistemi olarak dikkat çekiyor. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri genellikle dört ana dersten ve 15 kişilik sınıflardan oluşuyor. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde verilen 4 ana ders Yönetim ve Pazarlama Planlanması, İş fikirlerinin geliştirilmesi amacı ile verilen ders, İş Planının Hazırlanması ve Yazılması ve Pazarlama tekniklerinin ve Üretim üzerine derslerinden oluşuyor. Tüm dersler için ayrılan toplam ders saati 32 saatten oluşuyor.

Girişimci adaylarının derslere giriş ve çıkışlarında mutlaka yoklama yapılarak imza attırılıyor. Kurslara katılımdaki devamlılık kosgeb tarafından çok titiz bir şekilde inceleniyor. Eğitimlerde belli bir yaş sınırı olmadığı için ve 18 yaşından herkesin katılabileceği bir eğitim programı olduğundan her yaştan insanı bu eğitimlerde görmek mümkündür. Eğer ki girişimci adayları bu eğitim kurslarına işkur aracılığı ile yaparlarsa eğitim sürecince günlük yevmiye alıyorlar. Eğitim neticesinde eğitime düzenli ve mazeretsiz devamsızlık yapmayan adaylara sertifikaları bir ay içerisinde yapılacak törenler ile takdim ediliyor.

Girişimci adayları eğitim başvurusunu hangi kuruma yapmışlar ise eğitim neticesinde sertifikalarını o kurumun başkanlığının düzenlemiş olduğu küçük çaplı bir kokteyl ile alıyorlar. Kosgeb genellikle girişimci adaylarına sunmuş olduğu hibe kredi ile girişimci adaylarının iş planlarını inceleyerek değerlendiriyor ve bu konuya çok önem veriyor. Girişimci adaylarının iyi bir iş planı hazırlayabilmeleri için derslere firesiz katılım sağlamaları gerekiyor. Girişimci adaylarının kurs bitiminde sertifika alabilmeleri için kurs süresi boyunca % 80’lik devamlılık şartını ortaya koymaları gerekiyor. Eğitimlerin genel amacı girişimci adaylarının kuracakları yeni iş fikirleri ile birlikte daha sağlam adımlar atarak iş hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Şartları Nelerdir?

Türkiye’nin hemen hemen bütün il ve ilçelerinde verilen uygulamalı girişimcilik eğitiminin belirli şartları söz konusudur. Bu şartların en başında girişimci adaylarının 18 yaşını doldurmaları gerekiyor. Aynı zamanda daha önce Kosgeb’e başvurarak girişimcilik eğitimi almamış olmaları gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra yüz kızartıcı ve terör suçları işlememiş olmaları isteniyor. Bu şartları taşıyanların yanı sıra sosyal yarım alanlar, tarımcılık ile ilgilenenler, isteğe bağlı sigortadan yararlananlar, herhangi bir özel sektör işverenin de sigortalı olarak çalışanlar da uygulamalı girişimcilik eğitimlerine başvurabilirler. Bu eğitim programlarına devlet memurları da katılabiliyorlar. Ancak devlet memurları 657 sayılı Devlet Memurları kanunu gereğince kendilerine ait iş yerlerini devlet memuru oldukları süre içerisinde açamıyorlar. Eğitimi alabiliyorlar ve memurluktan emekli olduklarında ya da istifa ettiklerinde kendilerine ait iş yerlerini açabiliyorlar. Girişimcilik belgeleri ömür boyu geçerliliğini koruyan belli bir süresi olmayan belgedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*