Beş Yıl Ödenmeyen Borçlar Ne Olur?

Borçlar iki türlüdür. Birincisi şahsa yapılan borçlar, ikincisi de bankalara yapılan borçlardır. Bu anlamda şahsa yapılan borçlarla, bankalara yapılan borçların geleceği değişmektedir. Borcun beş yıl ödenmemesi durumunda, borcun ne borcu olduğu göz önünde bulundurulmaktadır. Borcun ne borcu olduğu durumuna göre akıbeti de değişkenlik göstermektedir.

Şahsa Yapılmış Borcun Beş Yıl Ödenmemesinde Ne Olur?

Şahsa yapılan borç demek; otel, hotel, her hangi bir ticaret merkezine yapılmış olan borcun beş yıl süresinin dolması halinde borç zaman aşımına uğrayacak ve borç silinecektir. Tabi ki bu aşamada borçlu borcu avukata vermişse ve sizin hakkınızda icra işlemi başlatmışsa, borç zaman aşımına uğramayacaktır.

Üzerinde her hangi bir sözleşmenin bulunmadığı, her hangi bir resmiyete dökülmeyen borç durumlarında borcun zaman aşımına uğrama durumu bulunmaktadır. Ancak üzerinde her hangi bir sözleşmenin yapıldığı ya da resmiyete dökülen borçlarda borcun beş yıl ödenmemesi her hangi bir şey ifade etmeyecek ve borcun ödenmesi gerekecektir. Borcun ödenmemesi halinde alacaklı borcu için icra başlatmakla yükümlü olacaktır.

Bankaya Yapılmış Borcun Beş Yıl Ödenmemesinden Ne Olur?

Bankaya yapılmış olan borçlar sözleşmeye tabi olmakta ve borcun ödeneceğine dair taahhüt verilmesinden dolayı alacaklı borcu ödeyeceğini ibraz etmiş olmaktadır. Borcu ödememesi halinde de borçlu hakkında banka yasal takip başlatmaya hak kazanacaktır.

Bankaya olan borcun beş yıl ödenmemesi durumu zaman aşımından dolayı borcun silinmesini doğurmayacaktır. Çünkü bankaya verilen borç için borçlu taahhüt bırakmakta ve borcunu ödememesi durumunda banka borçluyu avukata vermektedir. Avukata verilen borçlar için avukat takip işlemi başlatacak ve borcun yine de ödenmemesi durumunda avukat icra işlemi başlatacaktır. İcra işleminin başlatılmasıyla birlikte banka borçlunun mallarına el koyma hakkına sahip olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*