7 Madde de Sigortaya neden İhtiyaç vardır

7 Madde de Sigortaya neden İhtiyaç vardır?

Sigortaya neden İhtiyaç vardır -Sigorta sadece sigortalılar için değil bir ülke ve toplum için de çok önemlidir. Çünkü Sigorta sayesinde insanlar, şirketler ve kurumlar sahip oldukları riskleri daha rahat bir şekilde yönetebilirler. Zira sahip oldukları risklerden kendilerini rahatsız edenleri bir başkasına transfer ederek daha verimli çalışabilir hale gelirler.

Kısaca özetlemek gerekirse sigortanın bir topluma sağladığı faydalar şunlardır.

Kayıpların Telafisi

Sigorta risklerin yaratacağı ekonomik kayıpların telafisinde devreye girerek bu kayıpların kişiler ve ekonomi üzerinde yaratacağı yükü ortadan kaldırmaktır.

Güven

Bir risk transfer mekanizmasın olması sebebiyle, sigortanın güven yaratan bir etkisi vardır. Riskini sigortacıya devretmiş olan sigortalı, normalde üzerinden taşımak zorunda kalacağı risklerin yaratacağı endişeden kurtulmuş olduğu için sigorta sözleşmesinde olacaktır.

Güvenlik

Sigorta, insanlara ve organizasyonlara maddi kayıplarını telafi etme fırsatı sunduğu kadar kayıpların ortaya çıkmasından kaçınmalarına ve sigortacılık sektörü bu fonksiyonunu, güvenlik standartlarının ve önemlerinin artırılmasını destekleyerek sağlar.

Fon Yaratma

Sigortacılık sayesinde biriken fonlar (Özellikle uzun vadeli ürünlerinin sağladıkları ile) ekonominin duyduğu yatırım kaynaklarını sağlayarak diğer sektörlerdeki gelişmeleri desteklemektedir.

Girişimcilik Desteği

Sigorta teminatlarının sağladığı güvence ve sigorta fonlarının yarattığı kaynak, girişimler için çok önemli iki itici güç sağlamaktadır. Güvence ile girişimciler yeni işler kurmak ve var olan işleri geliştirmek için daha çok risk alabilir hale gelir. Sigorta fonlarının kaynakları ise girişimcilere işlerini finanse etme konusunda destek sağlar.

Sosyal Sorumluluk

Sigortacılık sektöründe yer alan şirketler sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ederek sponsorluk, bağış ve eğitim desteği gibi faaliyetler ile içinde bulundukları toplumların sosyal hayatını zenginleştirebilirler.

Dolaylı Destekler

Sigortanın doğrudan sağladığı ekonomik katkıların yanı sıra, birde dolaylı katkıları söz konusudur. Sigortacılık işlemlerinden doğan vergiler, kamu için önemli bir gelir kaynağı demektir. Ayrıca sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve kurumlar, toplum için önemli istihdam olanakları sunar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*