Evde Bakım Maaşı Almanın Şartları

Evde Bakım Maaşı Almanın Şartları-Ülkemizin sosyal devlet olduğunu gösteren hususlar arasında evde bakım maaşı sistemi de bulunmaktadır. Evde bakım maaşı sayesinde ihtiyacı olan bakıma muhtaç engelli vatandaşların maddi zorlukları düşünülmüş ve bir yardım desteği olarak bu maaş temin edilmiştir. Temin edilen bu maaş sayesinde engelli vatandaşların belirli başlı bazı ihtiyaçlarını karşılanmış olup engelli vatandaşların gönüllerine bir nebze de olsa devlet tarafından sağlanan bu yardımla su serpilmiştir. Evde bakım maaşı almanın şartları ise bakıma muhtaç engelliler için o kadar da düşünüp acaba bu statüde miyim sorusunu uyandırmayacak seçenektedir. Buda devletin engellilere olan yardımı zorlaştırmayacak şekilde bu yardımı yaptığının açık kanıtlarından biri olarak kabul görülmektedir.

Belirtildiği üzere evde bakım maaşı almanın şartları belirli başlı konular üzerinde olmaktadır. Bu maaşın alınabilmesi için öncelikle tam teşekküllü bir hastanenin raporuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu raporda ağır engelli seçeneğinin altındaki kutucukta evet yazdığı durumda engelli vatandaşlarımız bu haktan yararlanabilmektedirler. Küçük çocuklar için bu maddede bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Küçük yaştaki çocukların ağır engelli tespitinin yaş nedeniyle tam olarak belli olmaması nedeniyle bu raporun geçerlilik süresi küçük yaştaki çocuklar için 1 ya da 2 seneyle sabit tutulmaktadır. İkinci bir şart ise maaşı alabilmek için bakıma muhtaçlık kriterlerinin ilgili şahısta mevcut olması gerekmektedir. Bu kriterin ana hatları ise şu şekildedir. Yeme, içme,banyo, tuvalet gibi ihtiyaçlarını yerine getiremeyecek durumda olan engelli vatandaşlar bu kriterin içine girmiş bulunmaktadır. Yani evde bakım maaşına sahip olabilmektedirler. Belirlenen üçüncü koşul ise bu maaşı engelli vatandaşın alabilmesi için evde bulunan hane toplamındaki bireylerin maaşı net asgari ücretin 2/3 oranını geçmemesi gerekmektedir. Bu oran geçilmediği sürece engelli vatandaş evde bakım maaşından yararlanabilmektedir.

Şartların bu derece detaysız bir veriye tabi tutulması ve koşulların ağırlaştırılmaması engelli vatandaşlar için ayrı bir avantaj olmaktadır. Bu sayede çoğu engelli vatandaş bu hakkından yararlanarak gerekli ihtiyaçlarının en azından bir kısmını yapılan bu yardım ile karşılayabilmektedir. Sosyal devlet statüsünde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu yardımı vatandaşlarına en kolay şart ve hükümlerle sağlamaktadır.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Mart 2016 Evde Bakım Maaşı Yatan İller - Banka Kredi Notu

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*