Rapor Parası Nedir ? Hangi Bankadan Alınır ?

Rapor parası nedir ? Herhangi bir hastalık durumunda veya başka nedenlerden dolayı işe gitmeme durumunda işverenin maaş ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. İş kanununa göre sadece işbaşı yapılan fiili günlerde maaş ödemesi yapılmaktadır. Yani hastalık ve benzeri durumlardan dolayı çalışmadığınız günlerde çalışan için bir gelir kaybı söz konusu olmaktadır. Bu gelir kaybı devlet tarafından karşılanmak üzere hastalanan sigortalı işçiye “iş görmezlik ödeneği” adı altında ödenmektedir. Bu ödenek için ( istirahat parası ) hastanın doktor raporunu SGK kurumuna bizzat bildirmesi gerekmektedir. SGK yapacağı incelemeler sonrası uygun görülen kişilere rapor parasını ödemektedir. SGK rapor parası hangi bankadan alınır ?

 

Rapor parası ödemesi kimlere yapılır ?

Rapor ( istirahat ) parası olarak bilinen bu ödeme; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı kanununun 18.maddesine göre tek hekim veya sağlık kurulundan heyet raporu alan sigortalılara ödenmektedir.
Rapor parası, raporu almanız için oluşan hastalık, iş kazası veya mesleki hastalıktan nedeni ile oluşması halinde; iş göremez hale geldiğiniz ilk günden itibaren ödenir. İş kazası ve mesleki olan hastalık dışında gelişen iş görmezlik durumlarında ise 3.günden itibaren hesaplanarak ödenir.

Rapor parası her durumda verilen bir hak olarak görülmemelidir. Öncelikle kısa vadeli sigorta kolları kapsamında çalışıyor olmalı ( iş görmezlik raporundan önce ki 1 yıl içerisinde en az 90 ün sigorta prim ödemesi yapılmış olması ) ve rapor döneminden önce bir süre çalışmış olmanız gerekmekte. İş kazası veya mesleki hastalık durumlarında ise 90 gün sigorta prim şartı bulunmamaktadır.

 

Rapor Parası Ne Kadar ?

Rapor parası çalışanın aldığı ücrete göre değişkenlik göstermektedir Bu ücret belirlenirken çalışanın aldığı son ücret değil, iş görmezlik başlangıcından önceki 12 ay ve 3 ay içinde ki maaşlarına bakılır. Ücretlendirme, son 3 ayda alınan ücretin günlük tekabül eden karşılığı baz alınarak yapılmaktadır. Yani maaşınız ne kadar yüksek ise alacağınız rapor parası da o kadara yüksek oluyor. Bunun sebebi bu ücretin maktu bir ücret olmaması kısa vadede sigorta risklerini ortadan kaldırmasından dolayı kaynaklanıyor. Amaç ise, sigortalının iş görmezlik raporu almadan önce ki gelir durumuna bakılarak daha sonrasında da sağlanan rapor parası ile yaşamını aynı şekilde idame ederek gelirini korumasıdır. Ve geliri yüksek olan kişinin tabi ki SGK tarafından karşılanan riski de daha çok oluyor.

Ayrıca; alacağınız rapor parası, hastalık halinde tedavinin evde yada hastanede yatarak sağlandığına göre de değişkenlik göstermektedir. Evde tedavi gören hasta ve hastane de ayakta tedavi gören hastalar için rapor parası hesaplanırken ücretinin 3’de 2’si, yatarak tedavi gören hastalarda ise çalışanın günlük kazancı ne ise yarısı ödenerek belirlenmektedir. Yatarak tedavi de daha az para ödenmesinin nedeni, yatarak tedavi de ayrıca SGK tarafından tedavi, ilaç, iaşe ve refakatçi bedellerinin de karşılanması durumundan kaynaklanıyor.

Rapor parasını almak için herhangi bir şart bulunmamaktadır, sadece doktor raporunun SGK’ya ibraz edilmesi yeterlidir. Özel hastanelerden aldığınız raporlar da geçerlidir.

E-Devlet sistemine uyarlanan e-rapor sayesinde doktor, raporunuzu direkt olarak SGK’ya bildiriyor yani sizin SGK’ya giderek elden rapor sunmanız gerekmiyor. İşverenler ise raporların kendilerine ulaşmasından sonra hastanın işyerinde o dönem çalışmadığını çalışmazlık bildirisinde bulunması gerekmektedir.

 

Rapor Parası Hangi Bankadan Alınır ?

Rapor parası alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız şarttır başka hiçbir belgeye ihtiyacınız yoktur.
Rapor parası  SGK tarafından PTT veya Ziraat Bankasına yatırılmaktadır.

 

Ziraat Bankası Rapor Parası Ödemesi

Rapor parası ödemeleri her ay 8-14 günleri arasında Ziraat Bankası’na
SGK hizmet dökümü tarafından yatılmaktadır. Ziraat Bankasında hesabı bulunan kişiler için otomatik olarak hesaba aktarılan rapor parası, Ziraat Bankası’nda hesabı olmayanlar için İsim adına gönderilir ve bunun için kişi, parasını kimliği ile herhangi bir Ziraat Bankasının şubesinden çekebilir.

Rapor Parası Sorgulama

E-devlet üzerinden rapor parası sorgulamatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
E-devlet sistemine Kimlik Bilgileriniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, 4A/4B İşgörmezlik Ödemesi Görme adımından
 sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*