Ölüm Aylığı Nedir ?

Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir ?

Vefat eden sigortalı çalışanın hak sahiplerine ödenen ölüm aylığı alabilmek için şu şartların oluşması gerekmektedir:

  • Minimum 1800 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirilmiş olması,
  • 4/a sigortalılar için ise en az 5 yıl süreli sigortası ödenmiş ve toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirilmiş olması,

halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Bunların dışında;

  • Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış veya bağlanmasına karar verilmiş olup işlemleri devam etmekte olan,
  • Yaşlılık aylığı veya malullük aylığı alırken bir işyerinde çalışmaya başlamış ve bu sebeple aylıkları kesilmiş,

ölen sigortalının hak sahipler de yazılı başvuru yaptığı takdirde kendilerine ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır

Ölüm aylığı, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanmaktadır.

Vefat eden sigortalının eşinin aylıktan faydalanabilmesi için ölüm tarihi itibari ile yasal evliliğinin bulunması şarttır. Ölen sigortalının eşine eğer çocukları yok ise %75 oranında çocukları var ise %50 oranında ölüm aylığı bağlanır.

Vefat eden sigortalının çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Evli olup olmadığına bakılmaksızın, erkek çocukların üniversite de okuyor ise 25 yaşını geçmemiş, ortaöğretim de ise 20 yaşını geçmemiş ve herhangi bir öğrenim görmüyorsa 18 yaşını doldurmamış olması, çalışmıyor olması ve herhangi bir yerden gelir elde etmiyor olması şarttır. Kız çocukların ise çalışmıyor olmaları, herhangi bir gelirinin olmaması, evli olmamaları veya evlilik sonrası boşanmış veya dul kalmış olmaları şartı aranmaktadır. Kız çocukların ölen sigortalının ölüm aylığından faydalanabilmesi için bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Anne ve babaya aylık bağlanabilmesi için de bazı şartlar gerekmektedir.Anne ve baba 65 yaşın altında ise ölen sigortalının eşi ve çocuklarından sonra kalan hisse kadar aylık bağlanmaktadır. Anne ve babanın geliri asgari ücretin altında olmalıdır. 65 yaş üstü anne ve babanın ise ölüm aylığından faydalanabilmesi için herhangi bir şart aranmamakta ve kendilerine aylık bağlanmaktadır

Ölüm Aylığı Alabilmek İçin Nereye Başvurulmalıdır ?

Ölüm aylığı başvurusu için SGK İl Müdürlüklerine veya SGK Merkez binalarına dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Ayrıca istenecek belgeler;

  • Okuyor ise yukarıda ki yaş sınırları dahilinde öğrenci belgesi
  • 1 adet fotoğraf ( 15 yaş ve altı çocuklar için hariç )
  • Malul çocuklar için hastaneden alınmış sağlık kurul raporu

Ölüm Aylığı Neden Kesilir ?

Vefat eden sigortalının eşi yeniden evlenirse veya;

Vefat eden sigortalının erkek çocuğunun çalışması, herhangi bir yerden gelir elde etmesi, evli olmayan kız çocuğunun evlenmesi, öğrenim görmüş olduğu dereceye göre yaşını doldurması halinde,

Vefat eden sigortalının anne ve babasının maaşı asgari ücreti geçtiğinde,

bağlanmış olan ölüm aylığı kesilir.

Eşi Ölen Koca İçin Ölüm Aylığı Bağlanır mı ?

Toplum arasında dul aylığı olarak da bilinen ölüm aylığından sadece kadınlar faydalanmamaktadır. Sigortalı bir işte çalışarak emekli olmuş kadınların vefat etmesi sonucu ölüm aylığından erkeklerde faydalanabilmektedir.

Yukarıda ki maddelerde de gözükmediği gibi ölüm ylığında cinsiyet farkı yoktur. En yanlış bilinen kavramlardan olan dul aylığı sadece kadınlara bağlanır tamamen aslı olmayan bir söylentidir. Eşi ölen koca ölüm aylığı alabilir. Vefat eden ve yukarı da ki ölüm aylığı şartlarında olan kadının eşi yeni bir evlilik yapmadığı sürece ölüm aylığı alabilir. Bunun için ölen kişinin emekli olması da gerekmez, şartların oluşması yeterlidir.

Eşi ölen koca ölüm aylığı alabilmesi için, vefat eden kadının en az 800 gün yaşlılık ve ölüm sigorta priminin SGK’ya bildirilmiş olması veya 4A mevzuatına göre en az 900 gün primlerinin SGK’ya bildirilmiş olması şarttır. Resmi nikahı olmayan kişiler ölüm aylığından çocukları olsa dahi yararlanamazlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*