İcra Borcu Taksitlendirme Dilekçesi

Bankalara olan borçların ödenmemesi durumunda banka tarafından borçların tahsili gerekçesi ile icra dairesine başvurulur. İcra işlemleri ve takibi bankayı temsil eden bir avukat tarafından yürütülür. Yetkilendirilmiş avukat borçlunun icra işlemlerini başlatmadan önce bir uzlaşma yolunu seçebilir. İcra Borcu Taksitlendirme talepleri hangi noktada yapılmalıdır ? İcra Borcu Taksitlendirme Dilekçesi nasıl yazılır ? Detaylar yazımızda.

İcra borcu taksitlendirme işlemi, haciz başlamadan önce veya sonra yapılabilir. Fakat, taksitlendirme işlemi sadece alacaklının onay vermesi durumunda gerçekleşir.

Hacizden Önce İcra Borcu Taksitlendirme

Haciz işlemleri başlatılmadan önce alacaklı ile borçlunun yapacağı anlaşma ile borç taksitlendirmesi gerçekleşebilir. Bu anlaşmadan önce, şu olayların gerçekleşmesi gerekir. Alacaklı tarafından icra müdürlüğüne başvurulmuş ve haciz işlemleri gerçekleşmesi için icra müdürlüğünden yetkilendirmiş kişilerin borçlunun evine gitmesi ve eşyaları haciz etmesi sırasında, alacaklı ödemeyi taksitlendirme yapılacağı takdirde yapabileceğini taahhüt eder ve ilgili tutanağı imzalar ise, alacaklı da bu taksitlendirme isteğine olumlu bakarsa icra borcu taksitlendirilebilir. Fakat bu noktada şu detay önemlidir, icra müdürlüğünden gelen yetkiliye bu söz verilir, ilgili evrak imzalanır ve borç ödenmez ise, borçluya ne gibi yasal yaptırımlar uygulanacağı yetkili tarafından açıkça belirtilmelidir.

Ayrıca, borçlu kendi isteği ile haciz işlemleri başlatılmadan önce, alacaklı ile taksitlendirme anlaşması sağlar ise de yine icra borcu taksitlendirme olanağı vardır. Bu durumda alacaklı ile borçlunun ortak hareket etmesi ve yine alacaklının gerekli evrakları icra müdürlüğüne giderek imzalaması gerekir.

İcra dairesinde iki taraf tarafından yapılacak olan bu anlaşma da şu hususlara dikkat edilmelidir.

  • Taksit miktarları ve tutarları açıkça belirtilmeli
  • Vadelendirme tarihleri açık ve net şekilde belirtilmeli
  • Borçlunun ödeme tarihlerine riayet edeceği ve borcu ödememesi halinde hangi yasal cezalara maruz kalacağı belirtilmeliir.

Haciz öncesi icra borcu taksitlendirme dilekçesi örneği :

icra-borcu-taksitlendirme-dilekcesi

Hacizden Sonra İcra Borcu Taksitlendirme

Yine alacaklı eğer borçlunun taksitlendirme talebini uygun görürse, haciz sonrası da icra borcu taksitlendirilebilir. Fakat şu şartların oluşması gerekmektedir; öncelikle borçlunun taksitlendirme sonrası ödemelerini düzenli yapacağına dair belgeyi imzalaması gerekir. Borçlu kimseye ait yeterli miktarda ki malın haciz olması gereklidir. Ve her taksit tutarı toplam borcun ¼ kadar olmalıdır. Örneğin; 20 Bin Lira borç var ise 4 taksit şeklinde ödenebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*