Banka Tarafından Diğer Banka Hesabına Bloke Konulması

Son günlerde bankalar tarafından yapılan açıklamalarla konut ve ihtiyaç kredilerinde ki faiz indirimleri, kredi taleplerinde büyük artış yaşanmasına neden oldu. En büyük ilgi ise konut kredilerine oldu. %1,4 oranlarından %0,90’lara kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları bir çok kişiyi ev sahibi yaptı. Fakat, bu durumu fırsat olarak görüp bir daha bu faizlerden kredi çekemeyeceğini düşünen tüketiciler, gelir-gider hesabını yapmadan acele ederek çektikleri kredilerde  daha sonrasında olası zorluklar ile karşılaşabilirler. Banka Tarafından Diğer Banka Hesabına Bloke Konulması bu zorluklardan biridir.

İleride kredi ödemelerinde yaşanacak aksaklıklar maalesef yasal sürece girmekte ve tüketicileri zor durumda bırakmaktadır. Haciz ve icra işlemleri yanı sıra, başka bankalarda bulunan hesaba bloke konulması da söz konusu olabilir.

Ödenmeyen kredi borçları ile alakalı bilgilendirme yaparsak; öncelikle adresinize alacaklı tarafından bir tebligat gönderilir. Çekilen ihbarname ile ödenmemiş borçlarınıza ilişkin bilgi verilir ve ödeme zamanı tanınır, aksi takdirde icra dairesine başvurulacağı belirtilir. Belirtilen süreçte yine herhangi bir ödeme yapılmazsa, alacaklı icra dairesine başvurarak haciz işlemlerini başlatır. Bu müracaat sonrası, icra dairesi tarafından tekrar bir ihbarname çekilir ve 1 haftalık ödeme süresi tanınır. Yine bu süreçte borçlu tarafından bir ödeme yapılmaz ise haciz işlemi gerçekleşecek ve borçlu kimseye ait mallara ve eşyalarına haciz konularak paraya çevrilecek ve borçtan düşülecektir.

İcra dairesi yetkilisi, borçlunun üzerine kayıtlı banka hesabında bulunan paraya el koyma  yetkisi bulunmaktadır. Herhangi bir mahkeme kararı gözetmeksizin bu işlemi icra dairesi gerçekleştirebilir. Konulan bloke borçlunun tüm borcunu kapatması sonrası açılacaktır. Bankada bulunan paranın miktarı değil, borç miktarının önemi vardır yani ne kadar borç söz konusu ise o borç kadar bir bloke konulabilir. Ayrıca banka hesabı yanı sıra, icra dairesi, borçluya ait para ederi olan kıymetli takılara, araçlara ve gayrimenkullere de el koyabilir. Bunlar harici, borçlunun hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ev eşyasına ( buzdolabı, çamaşır makinesi, mobilya gibi) ve emeklilik maaşına el koyamaz.

Borçlu şahsın hesabına, alacaklı banka bloke koyabilir ve icra dairesi yolu ile bankada bulunan paranız çekilebilir. Bu nedenle, kredi çekmeden önce hesaplamaların iyi yapılması çok önemlidir. Bu yönde bir adım atmadan önce mutlaka gelir ve giderler kontrol edilmeli, kredi faizlerinin düşüklüğüne aldanılmamalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*