Şirket Yönetimi Nasıl Olmalı ?

 • Birçok şey psikolojiyle ilgilidir

Böyle olması önemsiz olduğu anlamına gelmez. Zor zamanlar­daysak, hepimizin fedakârlıkta bulunması gerekir. Çalışanlarını­zın vurgulu biçimde duymak istedikleri herkes1 tir. Birçok insan­dan fedakârlık yapmasını isteyeceksiniz, özellikle de büyük bir iş­letmeyi çalıştırıyorsanız. Muhtemelen ikramiyeler olmayacak. Belki maaş artışları durdurulacak. Belki bazı işten çıkarmalar ola­cak. Ve kesinlikle  sosyal güvenliğin belirli bir bölümü kaybedile­cek. Peki ya siz? Siz fedakârlık yapıyor musunuz? Tabii ki yapı­yorsunuz. Düğüm noktası sizsiniz. Hâlâ bir BMW kullanıyor olabilirsiniz, ama bütün işletme çöküyorsa bu anlamsızdır. Fakat herkes bu şekilde bakmayacaktır. Onlar hâlâ akıllı otomobillere ve kişinin kendi zamanını nasıl yönettiğine bakacaklardır. Her­kesten talep edilen ve yapmakta olduğu katkının ne olduğunu açıkça ifade edin. “Lüks kat ve ofislerdekilerin keyfi yerinde, iş­ler gerçekten kötü gittiğinde, ilk gidecek olanlar bizleriz” izleni­mini uyandırmak istemezsiniz. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Okumaya devam edin.

 • Kutunuzun dışına çıkın

Sürekli göz önünde olarak, yakınlaşarak, mesafeli durmaktan ve duruyor görünmekten kaçınarak olup bitenlerle ilgili doğru bir algılamanın oluşmasını sağlayın. “Birliklerinizle” konuşun, üre­tim sahasına inin, çağrı merkezinde vakit geçirin, ziyaret için bir satış temsilcisiyle dışarı gidin, yakınlaşın, konuşun ve insan oldu­ğunuzu gösterin. Kutunuzun dışına çıkın. İnsanlarınızın her­hangi bir zorluklarının bulunup bulunmadığını ya da bu süreci daha kolay ve hızlı bir hale getirecek fikirlerinin olup olmadığı­nı öğrenmek değerlidir.

 • İnsanlar arasındaki engelleri kaldırın

Belki de bu özel park yerlerindeki (çoğu zaman kullanılmayan) sıralar gibi, ayrı kantinler gibi ve farklı derecelendirme sistemle­ri gibi sorunların yarattığı gereksiz engelleri kırmak için çok iyi bir zaman. Bu gibi konularda birkaç önemli değişiklik yapmaya gerçekten de niyetli olduğunuzu aylık bir toplantıda gösterseniz? Bu tip değişiklikler iletişimi artırmada, fikir akışını geliştir­mede ve morali yükseltmede gerçekten çok yardımcı olur.

 • Liderlik

Çalışanlarınızın lidere ihtiyacı var. Liderlik onlara bu acılı yılın ötesine uzanan bir vizyon sunmaktır. İyi bir liderlik tamamen umutla ilgilidir. Bu umut bu yıl ve sonrası için gerçek ve pratik görünen büyük bir stratejiden kaynaklanır. Gerçek liderlik insan­lara enerji vermekle alakalıdır. Sizin etrafta olmanızdan ve aylık toplantılardaki konuşmalarınızdan zevk alırlar. Büyük liderler iletişim kurar, öyleyse durumu olduğu gibi anlatın.

 • Yönetim

Yönetim, planın günlük uygulanmasıyla ilgilidir. İşleri halletmek ve şunun ya da bunun gerçekleşmesini sağlamaktır. Yöneticileri­niz ve ekip üyeleriniz aşağıdakileri gerçekleştirmelidir:

 • Motive etmek, konuları ve engelleri ele almak ve insanları rayda tutmak için düzenli ekip toplantıları yapmak,
 • Mümkün olan en iyi becerileri geliştirmeleri için çalışanla­ra koçluk etmek,
 • Çalışanlarının işin dönmesi için gerekli olan şeylere tam olarak odaklanmasını sağlamak,
 • İşleri doğru yapanları fark etmek,
 • Küçük eğitim toplantıları düzenlemek,
 • İşlerin nasıl daha iyileştirilebileceğini belirlemek için ge­rekli bütün süreçleri yakından izlemek.
 • Yetkilendirin

Çalışanlarınıza somut, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman kısıtlaması olan hedefler koyun. Eğitin, koçluk yapın ve onları motive edin. Sonra—ve en zor olan da budur bırakın. Neden bırakmak istemiyorsunuz? Üç öneri:

 1. Hata yaparlar. Hayır, öğrenirler. Bir hata yaparlarsa, bunu bir öğrenme deneyimi olarak ele alın ve bir daha olmama­sını sağlayın. Gerektiği gibi gözden geçirilirse, bir daha ol­mayacaktır.
 2. Sizin kadar iyi, hatta sizden daha iyi olabilirler. Mükem­mel, bu ardıl planlama olarak bilinir; resesyondan sonra si­zin işinizi yapacak kimse olmazsa, nasıl terfi edersiniz?
 3. Kontrolü elde tutmayı severiz. Ama ipleri bırakırsa­nız, daha etkin olacaksınız.
 • İnsanlarınızı geliştirin

İnsanlara bu sene veremeyeceğiniz pek çok havuç olacak: Maaş artışları, primler, personel partileri, cömert harcamalar. Belki da­ha az eğitim kursu olacak. Fakat herkesi motive edecek bir şey sağlayabilirsiniz: Gelişme ve meydan okuma. Bireye uygun ol­malı. Bir kişinin gelişme fırsatı kendi işini başlatmak, bir diğerininki departmanın hesaplarını çekip çevirmek, bir başkasınınki de aylarca yüzde 87 civarlarında takılıp kalan sipariş tamamlama istatistiğini yüzde 100’e çıkarmak olabilir. Fakat bunun sorum­luluğu onlara ait olmalı. Kaynaklarınız az. Daha az insanın daha çok şey yapması gerekiyor. Müdür maaşları yüksek, öyleyse yetkilendirin. İnsanlardan kendilerini idare etmede daha iyi olmalarını isteyin ve olacaklardır da. Ve bundan keyif alacaklardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*